Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

De actie loopt tot maandag 25 september 2017. Uiterlijk maandag 2 oktober 2017 ontvangen de winnaars persoonlijk bericht.

Alleen deelnemers die het registratieformulier volledig hebben ingevuld maken kans om te winnen. Deelnemers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie verschafte informatie en gegevens en zijn woonachtig in Nederland.

Alleen de personen die de algemene voorwaarden geaccepteerd hebben, kunnen deelnemen aan het spel. Deelnemers die de algemene voorwaarden accepteren, gaan ermee akkoord dat hun gegevens, waaronder maar niet beperkt tot het e-mailadres, voor (niet)commerciƫle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot e-mailmarketing, gebruikt kunnen worden. Ingeval van e-mailmarketing zal het te allen tijde mogelijk zijn om u uit te schrijven op een mailing.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere prijzen en komen te vervallen bij onjuist e-mailadres en/of onjuiste persoonsgegevens. De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht per e-mail. Tevens worden de winnaars bekendgemaakt op de website van Lonely Planet Traveller.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Lonely Planet Traveller is te allen tijde gerechtigd het spel geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te verlengen en deelnemers uit te sluiten om wat voor reden dan ook. Op deze actie zijn de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code van toepassing.

Winnaars stemmen toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze actie, zonder enige compensatie.

Lonely Planet Traveller kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Daarvan zal naast deze algemene voorwaarden geen melding worden gemaakt.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook jegens Lonely Planet Traveller.

Lonely Planet Traveller garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van zijn website of de door hem geleverde diensten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate telecommunicatievoorzieningen om aan de actie deel te nemen.

Powered by MyAlbum